Lý thuyết Toán lớp 5

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 5 theo chương trình sách giáo khoa lớp 5 theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập trang 9 SGK Toán 5
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 14 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 21 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5
 • Héc-ta
 • Luyện tập trang 30 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập trang 94 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 95 SGK Toán 5
 • Hình tròn, đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Luyện tập trang 99 SGK Toán 5
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập trang 100 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5
 • Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
 • Luyện tập trang 110 SGK Toán 5
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập trang 112 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5
 • Thể tích của một hình
 • Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập trang 119 SGK Toán 5
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5
 • Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo thời gian
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5
 • Phép nhân
 • Luyện tập trang 162 SGK Toán 5
 • Phép chia
 • Luyện tập trang 164 SGK Toán 5
 • Luyện tập trang 165 SGK Toán 5
 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập trang 167 SGK Toán 5
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Luyện tập trang 169 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 169, 170 SGK Toán 5
 • Một số dạng bài toán đã học
 • Luyện tập trang 171 SGK Toán 5
 • Luyện tập trang 171, 172 SGK Toán 5
 • Luyện tập trang 172 SGK Toán 5
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập trang 43 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5
 • Viết các số đo dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập trang 45 SGK Toán 5
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5
 • Cộng hai số thập phân
 • Luyện tập trang 50 SGK Toán 5
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Luyện tập trang 52 SGK Toán 5
 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập trang 54 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5
 • Nhân một số thập phận với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..
 • Luyện tập trang 58 SGK Toán 5
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập trang 60 SGK Toán 5
 • Luyện tập trang 61 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5
 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Luyện tập trang 64 SGK Toán 5
 • Chia một số thập phân cho 10,100,1000..
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Luyện tập trang 68 SGK Toán 5
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập trang 70 SGK Toán 5
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập trang 72 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập trang 76 SGK Toán 5
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 77 SGK Toán 5
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 79 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập trang 134 SGK Toán 5
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Luyện tập trang 137 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5
 • Vận tốc
 • Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5
 • Quãng đường
 • Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5
 • Thời gian
 • Luyện tập trang 143 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5
 • Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5
Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ