hình học

Bài toán hình học – Toán lớp 5

Bài 1: Một hình thoi có diện tích là 4 dam2, độ dài một đường chéo là dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai. Bài 2: Một mảnh đất hình thoi có độ dài hai đường chéo là 80m và 60m. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, hãy tìm: a. Chu vi hình thu […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ