chữ số

Các số có sáu chữ số

a) Đơn vị – Chục – Trăm : 1 đơn vị. Viết số 1 : 1 chục. Viết số: 10 : 1 trăm. Viết số: 100 b) Nghìn – chục nghìn – trăm nghìn 10 trăm = 1 nghìn. Viết số: 1000 10 nghìn = 1 chục nghìn. Viết số 10 000 10 chục nghìn […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ