Chuyên mục: Bồi dưỡng Toán 1

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật

Phương pháp đếm hình đủ số lượng, các đếm hình tam giác, cách đếm hình vuông và cách đếm hình chữ nhật nhanh và chính xác. Trong chương trình Toán lớp 1, dạng toán đếm số lượng hình là dạng toán khó và hay xảy ra tình trạng đếm thiếu hoặc đếm thừa. Có em còn […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ