Toán lớp 2

Trọng tâm kiến thức Toán lớp 2 với các cách giải bài tập, công thức toán, tóm tắt. Bài tập cơ bản và nâng cao. Sách, giáo án Toán lớp 2.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm; b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm; c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm; d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm; Bài 2. Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn […]

Đề-xi-mét – Toán lớp 2

Thước đo độ dài: Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2. Đề bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi: a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ? – Độ dài đoạn thẳng AB  ……….. 1dm. – Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm. b) […]

Số hạng – Tổng – Toán lớp 2

Định nghĩa số hạng, tổng: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2. Đề bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng là 42 và 36 b) Các số hạng là 53 và 22 c) Các số hạng là […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ