tổng

Số hạng – Tổng – Toán lớp 2

Định nghĩa số hạng, tổng: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2. Đề bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng là 42 và 36 b) Các số hạng là 53 và 22 c) Các số hạng là […]

Bài toán tổng tỉ – Toán lớp 5

Bài 1: Mẹ hơn con 30 tuổi. Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi tuổi của mỗi người. Bài 2: Cửa hàng bán được 1 tạ gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ gấp rưỡi số gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại? Bài 3: […]

Bài toán tổng hiệu – Toán lớp 5

Bài 1: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 56. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi 324cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 8dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ