Toán lớp 1

Trọng tâm kiến thức Toán lớp 1 với các cách giải bài tập, công thức toán, tóm tắt. Bài tập cơ bản và nâng cao. Sách, giáo án Toán lớp 1.

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 1

Dưới đây là nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 theo chương trình cơ bản của Bộ giáo dục và đào tạo. Kèm phiếu bài tập cộng trừ. Nội dung ôn tập bao gồm: Đếm, đọc, viết thành thạo các số từ 0 đến 20, từ 20 về 0. Đọc, viết […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ