Toán lớp 3

Trọng tâm kiến thức Toán lớp 3 với các cách giải bài tập, công thức toán, tóm tắt. Bài tập cơ bản và nâng cao. Sách, giáo án Toán lớp 3.

Các bài toán về Số học – Toán lớp 3

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống Viết số Đọc số 196 Bốn trăm tám mươi tư 564 785 998 Bài 2: Sắp xếp dãy số 897, 798, 697, 689, 645, 900 theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………… Bài 3: Đặt tính […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ