Bồi dưỡng Toán 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 qua các bài tập nâng cao, chuyên đề bồi dưỡng HSG từ đó giúp học sinh chuẩn bị tốt cho các kì thi HSG Toán lớp 2.

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2: Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc

NHẬN BIẾT ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG GẤP KHÚC Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm; b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm; c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm; d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm; Bài 2. Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ