Đề thi thử vào lớp 6 hay năm học 2020-2021

Đề thi thử môn Toán luyện thi vào lớp 6 các trường chuyên tại Hà Nội hay năm học 2020-2021 dưới dạng trắc nghiệm và tự luận.

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Câu 1. (0,5 điểm) Hình vẽ bên dưới biểu diễn sự cân bằng các các hình

Đề thi thử vào lớp 6 hay năm học 2020-2021

Hình cần điền vào chỗ ?  là :

Đề thi thử vào lớp 6 hay năm học 2020-2021

Câu 2. (0,5 điểm) 15 công nhân hoàn thành xong công việc trong 12 ngày, mỗi ngày 10 giờ. Mức làm việc của mỗi công như nhau thì để công việc đó hoàn thành trong 10 ngày, mỗi ngày làm 9 giờ thì cần phải có số công nhân là :

A.     10 công nhân B.     12 công nhân C.     18 công nhân D.    20 công nhân

Câu 3. (0,5 điểm) 36 bạn học sinh của lớp 6M xếp hàng chào cờ. Trong đó bạn thấp nhất đứng ở đầu hàng, bạn cao nhất đứng ở cuối hàng. Bạn Huy thấy rằng số bạn thấp hơn mình bằng 2/3 số bạn cao hơn mình. Tính từ đầu hàng, bạn Huy đứng ở vị trí thứ :

A.     14 B.     15 C.     25 D.    26

Câu 4. (0,5 điểm) Một sân chơi hình thang có trung bình cộng hai đáy là 50m. Nếu mở rộng thêm đáy bé 10m thì diện tích sân chơi tăng thêm 200m2. Diện tích sân chơi là :

A.     200m2 B.     2000m2 C.     4000m2 D.    400m2

Phần 2. Trả lời ngắn

Câu 5. (0,5 điểm) Một bể bơi hình hộp chữ nhật, chiều dài 8m, chiều rộng 5m và chiều sâu 2m. Người ta lát kín bốn mặt xung quanh và đáy bể bằng cách viên gạch men hình vuông cạnh 5dm. Tính số viên gạch men cần dùng (diện tích mạch vữa không đáng kể).

Đáp số : ………………..viên gạch

Câu 6. (0,5 điểm) Hiệu của hai số là 0,8. Nếu giữ nguyên số bé và gấp số lớn lên 5 lần thì hiệu mới của hai số là 22,4. Tìm số lớn ?

Đáp số : ………………..

Câu 7. (0,75 điểm) Quãng đường AB dài 226km. Lúc 7 giờ, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50km/giờ. Sau đó 1 giờ, một người đi ô tô từ B đến A với vận tốc 60km/giờ. Hỏi vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu ki – lô – mét ?

Đáp số : ………………..km

Câu 8. (0,75 điểm) Giá xăng tháng hai giảm 30% so với giá xăng tháng một. Giá xăng tháng ba giảm 30% so với giá xăng tháng hai. Tính ra giá xăng tháng một đã giảm 11 220 đồng so với giá xăng tháng ba. Tìm giá xăng tháng hai ?

Đáp số : ………………..đồng

Câu 9 (0,75 điểm) Số học sinh của lớp 6M là 40 bạn. Tỉ số giữa số học sinh xuất sắc và số học sinh giỏi là 4 : 3. Tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh khá là 3 : 2. Số học sinh còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh xuất sắc của lớp 6M, biết lớp có không quá 5 bạn xếp loại học sinh trung bình.

Đáp số : ………………..bạn

Câu 10 (0,75 điểm) Tìm số bé nhất có dạng 20xy (x,y là chữ số) sao cho số này chia hết cho 3, chia 5 dư 4 và chia 2 dư 1.

Đáp số : ………………..

Phần 3. Trình bày bài giải

Câu 11. (2 điểm) Hà đọc một quyển sách trong ba ngày thì xong. Ngày thứ nhất, Hà đọc được 13 quyển sách. Ngày thứ hai, Hà đọc được 47 số trang còn lại. Ngày thứ ba, Hà đọc ít hơn ngày thứ hai là 40 trang. Hỏi mỗi ngày, Hà đọc bao nhiêu trang ?

Bài giải

Câu 12 (2 điểm)

Đề thi thử vào lớp 6 hay năm học 2020-2021

Cho hình vẽ bên

BM=2/3 × BC; AN=1/3×AC
SADN= 24 cm2a) Nối D với C. Tính SADC ?

b) Tính SABC ?
(nguồn thầy Kim Cương)

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ