ôn tập toán 1

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 1

Dưới đây là nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1 theo chương trình cơ bản của Bộ giáo dục và đào tạo. Kèm phiếu bài tập cộng trừ. Nội dung ôn tập bao gồm: Đếm, đọc, viết thành thạo các số từ 0 đến 20, từ 20 về 0. Đọc, viết […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ