Đề thi HSG Toán lớp 5 huyện Tam Dương 2011-2012

Đề thi khảo sát học sinh giỏi Toán lớp 5 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011-2012. Thời gian: 60 phút. Ngày thi: 06/3/2012.

Đề thi HSG Toán lớp 5 huyện Tam Dương 2011-2012

Hướng dẫn chấm và lời giải Đề thi HSG Toán lớp 5 huyện Tam Dương 2011-2012:

Đề thi HSG Toán lớp 5 huyện Tam Dương 2011-2012-1

Đề thi HSG Toán lớp 5 huyện Tam Dương 2011-2012-2

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ