đề xi mét

Đề-xi-mét – Toán lớp 2

Thước đo độ dài: Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2. Đề bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi: a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ? – Độ dài đoạn thẳng AB  ……….. 1dm. – Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm. b) […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ