Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 – 2020 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo thông tư 22. Có đáp án và biểu điểm.

ĐỀ THI HK1 TOÁN 1 – SỐ 1:

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020 – ĐỀ SỐ 1:

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-1


ĐỀ THI HK1 TOÁN 1 – SỐ 2:

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-2

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-3

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020 – ĐỀ SỐ 2:

*Trắc nghiệm: 4,5đ

Câu 1: 0,5 đ chọn đúng ý b

Câu 2: 0,5đ chọn đúng ý c

Câu 3: 0,5đ chọn đúng ý c

Câu 4: 0,5đ chọn đúng ý a

Câu 5: 0,5đ chọn đúng ý c

Câu 6: 1đ  Điền đúng mỗi chỗ 0,25đ

Câu 7: 0,5đ chọn đúng ý a

Câu 8: 0,5 chọn đúng ý c

*Tự luận:5,5đ

Câu 1: 2đ Không đặt tính trừ nửa số điểm cho mỗi phép tính

Câu 2: 0,5đ  Điền đúng số hình 0,5đ

Câu 3: 2đ Điền đúng mỗi ý 0,5 đ

Câu 4: 1đ Viết đúng phép tính thích hợp với tranh 1đ


ĐỀ THI HK1 TOÁN 1 – SỐ 3:

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-4

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020 – ĐỀ SỐ 3:

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống?

– Viết được 4 số đạt 0,5 viết được 8 số đạt: 1 điểm

Bài 2: (1 điểm) chọn đúng ý a

Bài 3: Tính: (0,5 điểm) chọn đúng ý b

Bài 4: Tính (1,5 điểm)

Đúng 1 phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 5: (2 điểm)

Điền đúng kết quả mỗi bài đạt 1 điểm

Bài 6: (2 điểm) đúng 1 phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 7: (1 điểm)

Viết được: 6+ 1 =7

Bài 8: (1 điểm)

Có 5 hình vuông.


ĐỀ THI HK1 TOÁN 1 – SỐ 4:

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-5

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-6

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020 – ĐỀ SỐ 3:

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án-7

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ