Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm 4 đề được Toancap1.com chia sẻ làm tài liệu cho học sinh lớp 2 ôn tập chuẩn bị kiểm tra HK1.

Để ôn luyện được tốt, thầy cô hoặc phụ huynh cho các em tự làm sau đó chữa từng đề.

BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-1


BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-2

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-3


BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I SỐ 3

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-4

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-5


BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I SỐ 4

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-6

Đề ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 2-7

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ