Đề thi HK1 môn Toán 2 tiểu học Phan Đăng Lưu 2018-2019 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Phan Đăng Lưu, năm học 2018-2019. Hình thức thi tự luận. Thời gian làm bài 40 phút.

Đề thi HK1 môn Toán 2 tiểu học Phan Đăng Lưu 2018-2019 có đáp án

Đề thi HK1 môn Toán 2 tiểu học Phan Đăng Lưu 2018-2019 có đáp án-1

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN:

Mỗi câu 1 điểm (10 câu = 10 điểm).

Câu 1: Mỗi ý được 0,25 điểm

Câu 2: Khoanh đúng đáp án B, được 1 điểm

Câu 3: Khoanh đúng đáp án B, được 1 điểm

Câu 4: Khoanh đúng đáp án C, được 1 điểm

Câu 5: Khoanh đúng đáp án C, được 1 điểm

Câu 6: Làm đúng mỗi ý được  0,5 điểm

Câu 7: Khoanh đúng đáp án C, được 1 điểm

Câu 8:  ghi câu lời giải đúng, phép tính đúng, đáp số đúng được 1 điểm (sai hoặc thiếu mỗi phần trừ ¼ điểm)

Đáp số: 25kg

Câu 9: Khoanh đúng đáp án D, được 1 điểm

Câu 10:  Kẻ đúng yêu cầu, được 1 điểm

Ví dụ:

Đề thi HK1 môn Toán 2 tiểu học Phan Đăng Lưu 2018-2019 có đáp án-2

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ