Số hạng – Tổng – Toán lớp 2

Định nghĩa số hạng, tổng:

Số hạng - Tổng - Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng - Tổng - Toán lớp 2

2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

Số hạng - Tổng - Toán lớp 2

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

 

Lời giải chi tiết

1.

Số hạng - Tổng - Toán lớp 2

2.

Số hạng - Tổng - Toán lớp 2

3. 

Tóm tắt:

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: ….. xe đạp

Giải

Số xe đạp cửa hàng bán được tất cả là:

12 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ