Bài toán tổng tỉ – Toán lớp 5

Bài 1: Mẹ hơn con 30 tuổi. Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi tuổi của mỗi người.

Bài 2: Cửa hàng bán được 1 tạ gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo tẻ gấp rưỡi số gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 532m. Biết chiều rộng bằng \displaystyle \frac{3}{4} chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Bài 4: Một thửa ruộng có chu vi 400m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Người ta cấy lúa ở thửa ruộng đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 5*: Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là 36 tuổi. Tuổi con bằng \displaystyle \frac{2}{7} tuổi mẹ. Hỏi:

a. Hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

b. Mấy năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ