Phiếu ôn tập Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona

Phiếu ôn tập Toán lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 tự làm trong thời gian nghỉ phòng trừ dịch virus Corona vào tháng 2 năm 2020.

Bao gồm 4 đề kiểm tra Toán lớp 2 tự luyện.

Đề thi Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona số 1:

Phiếu ôn tập Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona

3. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4*. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề thi Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona số 2:

Phiếu ôn tập Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona-1

Bài 3: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi ghi kết quả

a) 3 x 2 + 3 x 4 =…………………………………………………………………………………………………………..

b) 2 x 5 + 2 x 2 =………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Tìm tích của 5 và số lớn nhất có 1 chữ số.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề thi Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona số 3:

1. Điền số vào ô trống:

Thừa số 3 3 3 4 4 4 3 5
Thừa số 7 9 5 3 7 5 8 6
Tích

2. Tính:

a) 3 x 6 + 12 = ……………        b) 4 x 7 + 38 = …………..   c) 3 x 8 – 24 = ………..

= ……………                            = …………..                        = ……..

3. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống

– Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………………………………………………………………………………………

– Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ………………………………………………………………………………………

– Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………………………………………………………………………………

– Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ………………………………………………………………………………………

– Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………………………………………………………………………………

– Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………………………………………………………………………………….

– Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ………………………………………………………………………………………

– Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ………………………………………………………………………………………

– Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 12 là: ………………………………………………………………………………………………….

– Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 24 là: …………………………………………………………………………………………………

4. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5*. Giờ tập thể dục, học sinh lớp 2B chia thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Ngoài ra có 3 bạn đau chân phải ngồi trong lớp .

Hỏi :

a) Lớp 2B có bao nhiêu bạn đang tập thể dục?

b) Lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6*. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề thi Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona số 4:

Phiếu ôn tập Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona-2

Phiếu ôn tập Toán lớp 2 nghỉ dịch Corona-3

Bài 5: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Tính nhanh: 44 – 40 +36 – 32 +28 – 24 + 20 – 16 +12 – 8 +4 – 0

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ