Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật

Phương pháp đếm hình đủ số lượng, các đếm hình tam giác, cách đếm hình vuông và cách đếm hình chữ nhật nhanh và chính xác.

Trong chương trình Toán lớp 1, dạng toán đếm số lượng hình là dạng toán khó và hay xảy ra tình trạng đếm thiếu hoặc đếm thừa. Có em còn đếm đi đếm lại nhiều lần mà vẫn không đúng số hình.

1. Cách đếm hình tam giác

Phương pháp chung: 3 bước

Bước 1: Đánh số thứ tự các hình (kể cả những hình không phải là tam giác).

Bước 2: Đếm các hình là tam giác đơn, theo nguyên tắc: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ghi lại kết quả.

Bước 3: Đếm các hình là tam giác được ghép từ các hình nhỏ hơn, theo nguyên tắc: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ghi lại kết quả.

Ví dụ 1: Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác?

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật

Trả lời: Đánh số thứ tự 1, 2 ta thấy có 2 tam giác đơn từ trái qua phải và 1 tam giác to (1+2)

-> Vậy có 3 hình tam giác.

Ví dụ 2: Đếm xem hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật-1

Trả lời: Tương tự như ví dụ 1 ta liệt kê: (1),  (2),  (1+2),  (1+3),  (2+4),  (1+2+3+4)

-> Vậy có 6 hình tam giác.

Ví dụ 3: Bài toán nâng cao đếm số hình tam giác

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật-2

Giải:

Hình đơn: (1),  (2),  (3)

Hình ghép 2: (1+2),  (2+3),  (1+4),  (2+5),  (3+6)

Hình ghép 3: (1+2+3)

Hình ghép 4: (1+2+4+5), (2+3+5+6)

Hình lớn nhất: (1+2+3+4+5+6)

-> Có tổng cộng là 12 hình tam giác.

Bài tập tự giải:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình dưới đây?

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật-3

2. Cách đếm hình vuông và hình chữ nhật

Phương pháp chung: 3 bước

Bước 1: Đánh số thứ tự các hình (kể cả những hình không phải là hình vuông (hình chữ nhật)).

Bước 2: Đếm các hình là hình vuông đơn, theo nguyên tắc: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ghi lại kết quả.

Bước 3: Đếm các hình là hình vuông được ghép từ 4 hình vuông sát nhau, theo nguyên tắc: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ghi lại kết quả.

Ví dụ: Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật-3

Giải:

Hình vuông đơn: (1) , (2, (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)

Hình vuông ghép từ 4 hình: (1+2+5+6), (2+3+6+7), (3+4+7+8), (5+6+9+10), (6+7+10+11), (7+8+11+12)

Hình vuông ghép từ 9 hình: (1+2+3+5+6+7+9+10+11), (2+3+4+6+7+8+10+11 + 12)

-> Tổng cộng 12+6+2=20 hình vuông.

3. Cách đếm hình chữ nhật

Phương pháp chung: 3 bước

Bước 1: Đánh số thứ tự các hình (kể cả những hình không phải là hình chữ nhật).

Bước 2: Đếm các hình là hình chữ nhật đơn, theo nguyên tắc: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ghi lại kết quả.

Bước 3: Đếm các hình là hình chữ nhật được ghép từ 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 9 hình chữ nhật sát nhau, theo nguyên tắc: từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ghi lại kết quả.

Ví dụ: Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

Cách đếm số lượng hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật-5

Giải:

Hình chữ nhật đơn: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

Hình chữ nhật đôi: (1+2), (2+3), (4+5), (5+6), (1+4), (2+5), (3+6) (7+8), (8,9), (4+7), (5+8), (6+9).

Hình chữ nhật ghép 3 hình: (1+2+3),  (4+5+6), (7+8+9), (1+4+7), (2+5+8), (3+6+9)

Hình chữ nhật ghép 4 hình: (1+2+4+5), (2+3+5+6), (4+5+7+8), (5+6+8+9)

Hình chữ nhật ghép 6 hình : (1+2+3+4+5+6), (4+5+6+7+8+9), (1+2+4+5+7+8), (2+3+5+6+8+9)

Hình chữ nhật to: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Tống cộng có 9 + 12 + 6 + 4 + 4 + 1= 36 hình chữ nhật.


Qua bài viết này, Toán cấp 1 hi vọng rằng các em sẽ đếm hình được một cách dễ dàng hơn.

⇒ Mọi ý kiến đóng góp xin comment bên dưới hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: toancap1@gmail.com

Fanpage facebook: https://www.facebook.com/toancap1com/

Xin chân thành cảm ơn.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ