Luyện tập trang 10 SGK Toán 1 – Toán lớp 1

Giải bài 1, 2 trang 10 SGK Toán 1. Tô màu vào hình tam giác.

Đề bài

1. Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì tô cùng một màu.

Luyện tập trang 10 SGK Toán 1 - Toán lớp 1

2. Ghép lại thành các hình mới:

Luyện tập trang 10 SGK Toán 1 - Toán lớp 1

Lời giải chi tiết

1. 

Luyện tập trang 10 SGK Toán 1 - Toán lớp 1


2. 

Luyện tập trang 10 SGK Toán 1 - Toán lớp 1

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ