Ôn tập các số đến 100 000 – Toán lớp 4

Giải bài 1 trang 3 SGK Toán 4.

Đề bài:

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;…;…; 41 000;…

Lời giải chi tiết

a) 

Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4

b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

Giải bài 2 trang 3 SGK Toán 4:

Đề bài:

Viết theo mẫu:

Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4

Lời giải chi tiết:

Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4

Giải bài 3 trang 3 SGK Toán 4:

Đề bài:

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu:   8723 = 8000 700 20 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu:   9000 200 30 20 = 9232

7000 300 50 1                    6000 200 3

6000 200 30                          5000 2

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 100 70 1

3082 = 3000 80 2

7006 = 7000 6

b) 7000 300 50 1 = 7351

6000 200 3 = 6203

6000 200 30 = 6230

5000 2 = 5002

Giải bài 4 trang 4 SGK Toán 4:

Đề bài:

Tính các chu vi các hình sau:

b4 trang 4 toan 4 sgk - Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc tìm chu vi:

– Tứ (tam) giác: Cộng độ dài các cạnh.

– Hình chữ nhật: Lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân 2.

– Hình vuông: Lấy độ dài cạnh nhân 4.

Lời giải chi tiết:

– Hình tứ giác ABCD có chu vi là: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

– Hình chữ nhật MNPQ có chu vi là: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

– Hình vuông GHIK có chu vi là: 5 x 4 = 20 (cm).

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ