số hạng

Số hạng – Tổng – Toán lớp 2

Định nghĩa số hạng, tổng: Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2. Đề bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng là 42 và 36 b) Các số hạng là 53 và 22 c) Các số hạng là […]

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ