Đề thi HK1 môn Toán lớp 3 có lời giải

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 có lời giải giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra HK1 Toán lớp 3.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 3 có lời giải

Đề thi HK1 môn Toán lớp 3 có lời giải-1

Đề thi HK1 môn Toán lớp 3 có lời giải-2

Câu 1.

Phương pháp giải :

– So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự hàng trăm, chục, đơn vị.

– Sắp xếp theo thứ tự của đề bài.

Cách giải :

a) Đ – S

b) S – Đ

Câu 2.

Phương pháp giải :

– Đặt tính : Viết các số theo cách đặt tính cột dọc, chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

– Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Cách giải :

a) S;  Đ;   S

b) Đ;  S;   S

c) S;  S;   Đ.

Câu 3.

Phương pháp giải :

Tóm tắt

Đội A : 417m

Đội B : 435m

Cả hai : …m?

Muốn tìm lời giải ta lấy số mét đường đội A làm được cộng với số mét đường đội B đã làm được.

Cách giải :

Cả hai đội làm được số mét đường là :

417 + 435 = 852 (m)

Đáp số : 852 m.

Đáp án cần chọn là B.

Câu 4.

Phương pháp giải :

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

– Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Cách giải :

Phương pháp giải :

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

– Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Cách giải :

a)

\displaystyle \begin{array}{l}x+132=454\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=454-132\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=322\end{array}

Vậy điền vào các ô trống lần lượt là : Đ; S; S.

b)

\displaystyle \begin{array}{l}x-213=326\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=326+213\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=539\end{array}

Cần điền vào ô trống lần lượt là : Đ; S; S.

Câu 5.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu cộng số trừ.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 3 có lời giải-3

Cách giải :

Câu 6.

Phương pháp giải :

– Tính giá trị của các vế.

– So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 400 + 8 = 408

b) 42 + 100 > 124

c) 120 − 20 < 100 + 1

d) 998 = 900 + 90 + 8

Câu 7.

Phương pháp giải :

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Đề thi HK1 môn Toán lớp 3 có lời giải-4

Câu 8.

Phương pháp giải :

Tóm tắt

Khối Ba : 352 học sinh

Khối Ba ít hơn khối Hai : 28 học sinh

Khối Hai : … học sinh ?

Muốn tìm số học sinh của khối Hai ta lấy 352 cộng với 28.

Cách giải :

Khối lớp Hai có số học sinh là:

352 + 28 = 380 (học sinh)

Đáp số: 380 học sinh.

Câu 9.

Phương pháp giải :

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

– Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Cách giải :

a)

\displaystyle \begin{array}{l}x-132=368\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=368+132\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=500\end{array}

b)

\displaystyle \begin{array}{l}x+208=539\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=539-208\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x=331\end{array}

Câu 10.

Phương pháp giải :

– Xác định các đại lượng trong bài toán, giá trị đã biết và yêu cầu của bài toán.

– Tìm độ dài của mảnh vải trắng : Lấy độ dài của mảnh vải xanh cộng với 32m.

– Tìm độ dài của cả hai mảnh vải : Lấy độ dài mảnh vải xanh cộng với độ dài mảnh vải trắng vừa tìm được.

Cách giải :

Vải trắng dài số mét là:

208 + 32 = 240 (m)

Có tất cả số mét vải là:

208 + 248 = 448 (m)

Đáp số: 448 m.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ