Kiến thức cần nhớ giải toán có lời văn lớp 5

Dạng toán có lời văn trong chương trình Toán lớp 5 và dưới đây là kiến thức mà các em cần ghi nhớ để giải dạng các bài tập có lời văn.

Các dạng bài: tìm số trung bình công, tìm hai số khi biết tổng và hiệu, tổng và tỉ số, hiệu và tỉ số, bài toán tỉ lệ, tỉ số phần trăm

Kiến thức cần nhớ giải toán có lời văn lớp 5

Kiến thức cần nhớ giải toán có lời văn lớp 5-1

Kiến thức cần nhớ giải toán có lời văn lớp 5-2

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ