Phương pháp khử – Toán nâng cao lớp 5

Phương pháp khử là một trong những phương pháp quan trọng trong chương trình Toán nâng cao lớp 5 mà các em học sinh cần nắm được.

Phương pháp khử hiểu một cách đơn giản đó là cách loại bỏ, thay thế, triệt tiêu một phần đi và giữ lại một phần nào đó để tính.

Để hiểu rõ hơn, các em xem các ví dụ dưới đây.

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-1

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-2

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-3

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-4

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-5

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-6

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-7

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-8

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-9

Phương pháp khử - Toán nâng cao lớp 5-10

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ