Cách giải các dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao – Toán lớp 3

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ, số hạng, thừa số, số bị chia, số chia.

Chúng ta sẽ đi vào cách giải qua từng ví dụ từ dạng cơ bản tới nâng cao.

1. Dạng toán tìm X cơ bản

Để làm dạng toán tìm X cơ bản thì chúng ta cần nhớ là các kiến thức (về số trừ, số bị trừ, số hạng, thừa số, số bị chia, số chia) đã học.

Cụ thể:

– Số chia = Số bị chia : Thương

– Số bị chia = Số chia x Thương

– Thừa số = Tích số : Thừa số đã biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = Tổng số – Số hạng đã biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3


Ví dụ 2:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-1


Ví dụ 3:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-2


Ví dụ 4:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-3


Ví dụ 5:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-4


Ví dụ 6:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-5

2. Dạng toán tìm X nâng cao thứ nhất

Khi về trái là một biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số

Để làm được dạng toán này chúng ta cần biến đổi biểu thức về dạng tìm X cơ bản ở trên.

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-6


Ví dụ 2:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-7


Ví dụ 3:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-8


Ví dụ 4:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-9

3. Dạng toán tìm X nâng cao thứ hai

Khi về trái là một biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là biểu thức

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-10


Ví dụ 2:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-11


Ví dụ 3:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-12


Ví dụ 4:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-13

4. Dạng toán tìm X nâng cao thứ ba

Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 số.

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-14


Ví dụ 2:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-15


Ví dụ 3:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-16


Ví dụ 4:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-17

4. Dạng toán tìm X nâng cao thứ tư

Vế trái là 1 biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là một biểu thức

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-18


Ví dụ 2:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-19


Ví dụ 3:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-20


Ví dụ 4:

Cách giải các dạng toán tìm X - Toán lớp 3-21

Gợi ý: Đáp án X = 32.

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ