Chuyên đề: Giải toán đố – Toán lớp 3

Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.

Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài 3: Một bao gạo có 42 kg , người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao . Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo  ?

Bài 4:  Lớp 3 A có 32 học sinh , 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ . Hỏi lớp 3 A có bao nhiêu học sinh Nam ?

Bài 5: Tấm vải xanh dài 18 m , Tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh . Hỏi 2 tấm vải dài bao nhiêu m ?

Bài 6: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu , thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Bài 7: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường  , ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ nhất 2 lần . Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường ?

Bài 8: Lan có 18 con tem , Lan có số tem gấp 3 lần số tem của thắm . Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem ?

Bài 9: Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Bài 10: Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ?

Bài 11:Hồng có 18 quyển sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần . Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 12: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo nh­ư thế nặng bao nhiêu kg?

Bài 13: Mua 4 quyển vở cùng loại hết 18000 đồng.Hỏi mua 9 quyển vở như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 14:Có 24 cái cốc như nhau xếp đều vào 3 hộp.Hỏi có 1488 cái cốc cùng loại xếp được bao nhiêu hộp như thế?

Bài 15 Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)

Bài 16: Một ô tô đi trong 9 giờ thì được 4 914 km. Hỏi ô tô đó đi trong 5 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 17: Một ô tô đi trong 3 giờ thì được  135 km. Hỏi ô tô đó đi trong 8 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 18: Bốn bao gạo nặng 120 kg .Hỏi 9 bao như­ thế nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Bài 19: Cô Mai có 2kg đường cô đã dùng hết 1/4 số kg đường  .Hỏi cô còn lại bao nhiêu gam đường?

Bài 20: Cứ 125 kg bột mỡ đựng đầy vào 5 bao. Hỏi có 9 bao như vậy đựng được bao nhiêu kilogam bột mỡ?

Bài 21: Một cửa hàng nhận về 2050 kg gạo . Người ta đã bán 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?

Bài 22: Có 30 kg đỗ đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đỗ ?

Bài 23: Có 9 hộp kẹo như nhau đựng 144 viên kẹo. Người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên kẹo thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo ?

Bài 24: Có 8 bao như nhau chứa được 200kg gạo. Người ta chia cho mỗi gia đình 15kg gạo thì hết 6 bao gạo. Hỏi có bao nhiêu gia đình được chia gạo?

Bài 25: Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút đựơc 150 l nước. Hỏi trong 8 phút vồi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước (số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau) ?

Bài 26: Một quyển sách gồm 198 trang. Bình đọc trung bình mỗi ngày 9 trang. Hỏi cần bao nhiêu ngày để Bình có thể đọc xong hết số trang sách đó?

Bài 27: Quãng đường AB dài 36 km. Một chiếc xe ôtô xuất phát từ A đến B đi được 1/3 quãng đường. Hỏi ôtô cần chạy thêm bao nhiêu km nữa để đi hết quãng đường AB?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ