Dạng toán có lời văn – Toán lớp 3

Dạng Toán có lời văn trong chương trình Toán lớp 3 cần phải vận dụng kiến thức về các phép nhân và phép chia để giải.

Dạng 1: Áp dụng trực tiếp phép nhân và phép chia

Bài 1: Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 10 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Có 32 cái kẹo, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Dạng 2: Gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần

Bài 1: Năm nay Đào 7 tuổi. Số tuổi của mẹ gấp 6 lần số tuổi của Đào. Hỏi năm nay mẹ Đào bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Đàn vịt nhà ông Đức có 56 con, sau khi đem bán thì số vịt giảm đi 7 lần. Hỏi đàn vịt nhà ông Đức còn lại bao nhiêu con vịt?

Dạng 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài toán: Lớp 3H có 36 học sinh, số học sinh nữ bằng \displaystyle \frac{1}{3} số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 3H có bao nhiêu học sinh nữ?

Dạng 4: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài 1: Hải có tất cả 49 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu vàng còn lại là bi màu đỏ. Hỏi Hải có số bi màu đỏ gấp mấy lần số bi màu vàng?

Bài 2: Năm nay Nga 8 tuổi, cô Hoa 40 tuổi. Hỏi tuổi Nga bằng một phần mấy tuổi cô Hoa?

Dạng 5: Bài toán có 2 phép tính

Bài 1: Nam sưu tầm 36 con tem, Đức sưu tầm được ít hơn Nam 9 con tem. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài 2: Một công ti ô tô vận tải nhập về 70 bộ lốp ô tô. Người ta để lại kho 14 bộ lốp. Số lốp còn lại chia đều cho 8 tổ xe. Hỏi mỗi tổ xe được nhận mấy bộ lốp ô tô?

Bài 3: Hộp bánh Trung thu cân nặng 970g. Trong đó có 4 chiếc bánh dẻo, mỗi chiếc bánh nặng 215g. Hỏi vỏ hộp bánh Trung thu nặng bao nhiêu gam?

Bài 4: Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi \displaystyle \frac{1}{9} của 3 giờ là bao nhiêu phút ?

Bài 5: Một nhóm sinh viên có 61 người, rủ nhau đi chơi bằng xe máy, mỗi xe chỉ chở được 2 người. Hỏi cần bao nhiêu xe máy để tất cả đều được đi?

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ