Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 – Toán lớp 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 3.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 324 405    ;  761 128   ;    25  721;

b) 645 – 302;     666 – 333    ;    485 – 72

2. Tìm x:

a) x – 125 = 344                        b) x 125 = 266.

3. Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ ?

4. Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)

Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Lời giải chi tiết

1.

Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

2.

a) x – 125 = 344

x = 344 125

x = 469

b) x  125 = 266

x = 266 – 125

x = 141

3.

Đội đồng diễn thể dục đó có số nữ là:

285 – 140 = 145 ( người)

Đáp số: 145 người.

4.

Xếp được hình con cá như sau:

Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Toán cấp 1 © 2018 Liên hệ